Slingerland: Black Satin Oil

Slingerland: Black Satin Oil

16 x 24 Bass Drum, 18 x 22 Bass Drum, 16 x 18 Fl. Tom w/ Legs, 16 x 16 Fl. Tom w/ Legs, 12 x 14 Tom w/ Rim Mount, 11 x 13 Tom w/ Rim Mount, 10 x 12 Tom w/ Rim Mount, 8 x 10 Tom w/ Rim Mount, 8 x 8 Tom (no...